Tarieven

Hond

Behandeling fysiotherapie/chiropractie intake   €65

Behandeling fysiotherapie/chiropractie              €54

Screening preventief/sport                                   €15

Dry Needling los                                                    €27,50

Medical taping los                                                 €15

Behandeling aan huis                                         + €10

Reiskosten per kilometer                                      €0.25 (berekend vanaf 2342 AR)

 Verslaglegging op aanvraag                              €35

Verslaglegging na intake voor dierenarts           €0

 

Paard

Behandeling fysiotherapie intake                         €90

Behandeling fysiotherapie                                    €75

Dry needling los                                                     €45

Medical taping los                                                  €25

 

Verslaglegging op aanvraag                                €35

Verslaglegging na intake voor dierenarts            €0

 

 

Mocht u verder dan 20 kilometer vanaf 2342 AR wonen dan worden er reiskosten berekend:

0,25 per kilometer vanaf bovengenoemde postcode.